Beursverwachting van 27 september 2020

Vorige verwachting:
De AEX is en blijft in dezelfde range. De daggrafiek geeft verdeelde signalen. De weekgrafiek beoordeel ik overwegend positief maar nu begint warempel de VS te dalen. Dat helpt ook weer niet. Verwachting blijft al met al licht positief maar het is een markt waar je weinig mee kan. Voorzichtig beginnen met ASML is een mogelijkheid, maar wachten tot de Nasdaq weer stijgt en de Stochastics naar boven draait is misschien beter.

Beursverwachting voor komende week (gepubliceerd zondag 27 september 2020)

AEX: (Daggrafiek):

De AEX zet in zijn daggrafiek steeds lagere toppen neer. Dat is dus een teken van zwakte. Het leidt tot de dalende lijn P. Wel zien we dat de recent gevormde steunlijn op 534,5 solide is: ook deze week vond de AEX daar telkens opnieuw steun.
Lijn P en de steunlijn op 534,5 vormen samen een dalende driehoek. Dat is een patroon dat meestal leidt tot een uitbraak naar boven. De driehoek is (vooral aan de bovenkant) al een eind op weg: de uitbraak zou over enkele dagen moeten plaatsvinden.

De indicatoren staan vlak op een licht negatief niveau. Ze geven me de indruk dat ze moed verzamelen om naar boven te draaien, hetgeen zou passen bij een uitbraak.

AEX: (Weekgrafiek)

Ook hier steeds lagere candles en daardoor een dalende lijn, de lijn Q. Ook hier is de horizontale steun op 535. En ook hier vormen lijn Q en de horizontale steunlijn op 535 een dalende driehoek.
Daarbij moet ik aantekenen dat het patroon hier eigenlijk te klein is om het een dalende driehoek te noemen. Het patroon is eerder een “wimpel” waarbij u de stijging vanaf 400 als de mast moet zien en aan die mast waait dan de wimpel. Veel verschil maakt het verder niet: beide patronen geven aan dat een vervolg naar boven het meest waarschijnlijk is.

De indicatoren staan wat zwakjes en geven weinig beweging aan.

Dow Jones:

De DOW was zo mooi uitgebroken boven lijn E2 maar we zagen in de vorige analyse dat de DOW was teruggevallen in kanaal EE2. Dat is nu al een aantal keren gebeurd en dat is merkwaardig. Hoe dan ook, er staat nu een duidelijk toppatroon en de beweging is nu naar beneden totdat er een bodempatroon staat.
We zien dat de candle van deze week opveerde van de steun op 26800. Als die steun het gaat houden dan kan dus op dat niveau een bodem ontstaan. Maar dat is “als”. Op dit moment overheerst nog de daling en zijn ook de indicatoren dalend. Wel staan alle indicatoren nog groen dus: geen paniek.

Nasdaq: 

De Nasdaq was ook uitgebroken, in dit geval boven lijn D. Er volgde meteen een felle correctie maar de Nasdaq is boven lijn D gebleven. De candle van deze week is nog geen overtuigende bodem maar de Nasdaq probeert in elk geval op dit niveau te bodemen. Als dat lukt – en bij deze nog steeds sterke indicatoren kan dat heel goed – dan is er sprake van een nette terugtest van de uitbraak en dan kunnen we dus weer verder omhoog.

Verwachting:
De AEX is in principe dalend, er staan steeds wat lagere topjes. De DOW is in principe ook nog dalend. Dat is het gevolg van de corona-angst in de markt. Op 535 lijkt echter goede steun te liggen. Tegelijk zien we dat de Nasdaq sterk is en blijft en zien we ook dat er patronen ontstaan die op een naderende stijging wijzen.

Dan is de verwachting dus meer van hetzelfde: kans op wat lagere koersen maar na enige dagen is een uitbraak naar boven goed mogelijk.

Veel succes met uw beleggingen!

– mr drs Franciscus Roorda

Reageren? Stuur een email op Franciscus@eurofuture.nl

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Archief: Voorgaande Beursverwachtingen

Voor onze analyses gebruiken wij de technische analyse software van ProRealTime. Voor dag- en weekgrafieken kunt u er een gratis account aanmaken.

Disclaimer
Met deze analyse geven wij onze verwachting weer van de richting van de beurs voor de korte termijn. Het is niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling om bepaalde beleggingsposities in te nemen.

Print Friendly, PDF & Email