Warrants

Wat zijn Warrants?

Een warrant is een soort optie. Een warrant geeft namelijk iemand het recht om voor of op een bepaalde datum effecten te kopen (call-warrant) dan wel te verkopen (put-warrant) tegen een vooraf vastgestelde prijs. Het is een optie omdat het de houder een recht van kopen geeft (in geval van call-warrant), maar niet de plicht om te kopen. Het belangrijkste verschil tussen opties en warrants is dat de opties door de beurs geïntroduceerd worden en warrants worden door een onderneming / financiële instelling uitgegeven. De warrantcontracten worden door de verschillende marktpartijen zelf met elkaar aangegaan, en de tegenpartij van warrants is dus altijd een onderneming / financiële instelling. Daarom kunnen beleggers wel in opties een short-positie innemen maar niet in warrants.

Warrants werden door ondernemingen regelmatig uitgegeven in combinatie met een obligatie-uitgifte (warrant-linked bond). Dit met als doel de obligatielening voor investeerders aantrekkelijker te maken en de te betalen obligatierente te drukken.

Terug naar hoofdpagina Aandelen, opties en meer

 

Print Friendly, PDF & Email